Ana Sayfa Ekonomi 9 Haziran 2021 130 Görüntüleme

Borç yapılandırma Resmi Gazete’de (Hangi borçları kapsıyor, son başvuru tarihi ne zaman?)

Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yine yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Maddeyle, borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Ağustos’a kadar ilgili kamu kurumarına başvuracak. Yapılandırılan borçlar peşin yahut 18 taksitle ödenebilecek. Ödemeler 30 Eylül 2021’de başlayacak.

CORONA VİRÜS CEZALARI KAPSAM DIŞI

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile uğraş kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

Kanun nazaran, vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yine yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi devirlerine ait muhtemel risklerin ortadan kaldırılması, kayıtlı iktisada geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi öteki iktisadi değerler için tekrar değerleme yapılması imkanının sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öbür kredi borçlarını vaktinde ödeyemeyen şahısların yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toplumsal Güvenlik Kurumu, vilayet özel yönetimleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığına 30 Nisan 2021’e kadar olan birtakım borçlar yapılandırılacak.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu kimi hizmetlerden kaynaklanan fiyat alacakları, aldığı kimi hisseler; büyükşehir belediyelerinin katı atık fiyatları ile su ve kanalizasyon yönetimlerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ait idari para cezaları ile geçiş fiyatının en az yüzde 10’unun ödenmesi kuralıyla taksit ödeme mühletince fenni muayene müsaadesi verilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Tabipleri Birliği ile Türk Veteriner Doktorları Birliğinin birtakım alacakları da yapılandırılabilecek.

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında tahsil görenlerin borçlarının da tekrar yapılandırılmasına imkan sağlanacak.

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

Katılaşmamış ya da yargı basamağında olan resen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.

Yapılandırılacak fiyatların, kanunda öngörülen müddet ve halde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

Anapara yahut taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021’den evvel olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz yahut ferilerine ait ödemelerini aksatan gerçek ve hükmî şahısların, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek bireylerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öteki kredi borçlarına ait Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, kelam konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 202’e kadar tamamının ödenmesi yahut yine yapılandırılması halinde, bu şahıslarla yapılan finansal süreçlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

Kanunla, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen mühlet ve biçimde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ait olarak bu vergi çeşitleri için daha sonra diğer bir tarhiyat yapılmayacak.

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık devirler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, müracaat sırasında 6, 9, 12 yahut 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit mühletinden daha uzun bir müddette ödeme yapılamayacak.

Hiç gelir testine girmemiş genel sıhhat sigortalılarının, 30 Kasım 2021’e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına nazaran tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.

İşletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi öbür iktisadi değerler için tekrar kıymetlendirme imkanı sağlanarak, bu değerler bilançolarda şimdiki kıymetleriyle yer alacak.

NTV

Shell download cami halısı cami halısı cami halısı hack forum hack forumu hack forum gaziantep escort gaziantep escort
izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort muğla escort hack forum bahis forum forum bahis onwin babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum deneme bonusu deneme bonusu