Ana Sayfa Siyaset 30 Mart 2022 182 Görüntüleme

Kadına şiddette cezalar artıyor

Adalet Komitesinde, bayana ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini ait düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife nazaran, Türk Ceza Kanunu’ndaki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine ihtimam göstermesi, ekip elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki hali tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise münasebetleri kararda kesinlikle gösterilecek.

Bayana karşı şiddetle daha aktif uğraş edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi maksadıyla taammüden öldürme, taammüden yaralama, tehdit, azap ve eziyet hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.

Taammüden öldürme cürmünün bayana karşı işlenmesi hali bu cürmün nitelikli halleri ortasına alınacak. Taammüden öldürme hatasında ceza müebbet iken bu cürmün bayana karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet mahpusa çıkarılacak.

Kolay tıbbi müdahale ile giderilebilecek taammüden yaralama hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezanın alt hududu 4 aydan 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Azap cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt hududu 5 yıl mahpusa çıkarılacak.

Eziyet kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt hududu 2 yıl 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Hayata, beden yahut cinsel dokunulmazlığa yönelik bir atak gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit cürmünün mağdurunun bayan olması halinde cezanın 6 ay olan alt hududu 9 ay mahpusa çıkarılacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi kabahatinin konusunun sıhhat hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

“ISRARLI TAKİP” HATA OLACAK

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir kabahat haline getirilecek. Israrlı bir biçimde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve bağlantı araçlarını, bilişim sistemlerini yahut üçüncü şahısları kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde önemli bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin yahut yakınlarından birinin güvenliğinden kaygı duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Israrlı takip cürmünün, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen yahut boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu yahut işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula yahut iş yerine yaklaşmama önlemine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilecek. Bu kabahatin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

TUTUKLAMADA KATALOG HATA DÜZENLEMESİ

Teklifle bayana karşı işlenen taammüden yaralama cürmü ile sıhhat kurum ve kuruluşlarında misyon yapan çalışana karşı vazifeleri sırasında yahut misyonları münasebetiyle işlenen taammüden yaralama hataları tutuklamaya ait katalog cürümler ortasına alınacak.

Taammüden yaralama cürmünün, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan şahsa karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog kabahat olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Mağdur ile şikayetçinin hakları” başlıklı unsurunda değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çocukların cinsel istismarı yahut ısrarlı takip kabahati ile bayana karşı işlenen taammüden yaralama, azap yahut eziyet kabahatleri unsur kapsamına dahil edilecek. Böylece soruşturma ve kovuşturma evrelerinde bilhassa şiddet mağduru bayanların, istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın türel yardım ve dayanağından fiyatsız halde faydalanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını faal bir formda kullanabilmelerine imkan tanınacak.

Israrlı takip hatasında uzlaştırma kararları uygulanmayacak.

SIHHAT ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MESLEKSEL SORUMLULUK HEYETİ OLUŞTURULUYOR

Teklife nazaran, kamu yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan doktor ve diş tabipleri ile başka sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Öbür Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kararları uygulanacak. Soruşturma müsaadesi, Sıhhat Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleksel Sorumluluk Heyeti tarafından verilecek. Heyet, özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde vazife yapan doktor ve diş doktorları ile başka sıhhat meslek mensupları bakımından vilayet sıhhat müdürlüklerinde misyonlu lider yahut yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan tabip ve diş tabipleri ile başka sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin misyonunun gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleksel Sorumluluk Şurası tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Teklifle ayrıyeten Mesleksel Sorumluluk Konseyi’nin üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme haklarında mutlaklaşmış bir soruşturma müsaadesi verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma yahut kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan tabip ve diş doktorları ile öbür sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü açılan rücu davalarından, bu hususun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleksel Sorumluluk Şurası’na başvurması için davacıya iki aylık müddet verilecek. Müracaat yapılmaması halinde dava yöntemden reddedilecek.

NTV

youtube izlenme satın al
Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı hack forum hack forumu hack forum gaziantep escort gaziantep escort
tokat escort erbaa escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum forum bahis babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler
hack forum