Mersin Escort Konya Escort izmir escort
Ana Sayfa Sağlık 11 Ekim 2022 283 Görüntüleme

Tüp Bebek Bilimsel Çalışma

Covid 19 pandemisinde aktif ya da pasif bağışıklık kazanan hastalar ile bağışıklığı olmayanlarda Tüp Bebek (invitro fertilizasyon) başarısı karşılaştırıldı. Çalışmada, Covid-19 enfeksiyonun ve aşının IVF tedavisi üzerine olumsuz bir etkisi saptanmadığı bildirildi.

Tüp Bebek Uygulaması

Dr. Cansu Tekin’in yaptığı çalışma dikkat çekti. Araştırma, 2020-2021 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim dalında gerçekleştirildi. Çalışma, açıklanamayan kısırlık (interfilite) nedeniyle yatan 84 hasta dahil edilerek yapıldı.

Buna göre; açıklanamayan kısırlık (interfilite) nedeniyle tüp bebek (IVF) tedavisine alınan hastalardan; Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş olanlar ve Covid-19 aşısı yapılanlar çalışma grubu, enfeksiyon geçirmemiş ve aşı olmamış olan hastalar kontrol grubu olarak sınıflandırıldı. Açıklanamayan kısırlık nedeniyle tüp bebek tedavisi yapılan hastaların dosyaları geçmişteki olay ve gelişmeleri de işin içine dahil edilerek detaylı olarak
değerlendirildi. Hastaların yaşı, infertilite süresi, hormon parametreleri, over rezerv testleri,
IVF siklus özellikleri, toplanan oosit sayısı, MII oosit sayısı, MI oosit sayısı, MII oosit oranı,
fertilize olan oosit sayısı, fertilizasyon oranı, transfer edilen embriyo sayısı, transfer günü,
embriyo kalitesi ve gebelik oranları kaydedildi.

Tüp Bebek Tedavisi Öncesi Covid 19 enfeksiyonu geçirmiş olanlar ile ilgili veriler toplandı

Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş veya aşı yapılmış olan hastalar aranarak Covid-19
enfeksiyonu tarihi veya aşılama takvimi ve doz sayısı ile ilgili veriler toplandı. Toplanan tüm
veriler istatistiksel olarak analiz edilerek gruplar IVF tedavi sonuçları ve gebelik başarısı
açısından kıyaslandı.

Tüp Bebek Yöntemi

Çalışma kapsamında incelenen toplam 84 hastanın yaş ortalaması 31.80±3,61 yıl, infertilite
süresi 57 aydı. Çalışmaya dahil edilen hastaların %67,9’u tedavi öncesi aşı olmamış, %8,3’ü
kısmi (tek) aşılı, %23,8’i tam (çift) aşılı idi. Hastaların IVF öncesi %13,1’inde Covid-19
enfeksiyonu öyküsü varken, Covid-19 enfeksiyonu geçirmeyenlerin oranı %86,9’du.
Hastaların tedavi öncesi aşılı olup olmamalarına göre oluşturulan gruplar arasında hormonal
parametreler ve over rezervi benzerdi. Toplanan oosit sayısı, MII oosit sayısı, fertilizasyon
oranı, embriyo kalitesi ve gebelik oranları açısından fark saptanmadı. Grade-1 embriyo
oranları sırasıyla aşısız grupta (%76.7), tek doz aşı olanlarda (%66.6) ve tam aşılılarda ise
(%60) olarak saptandı. Gebelik oranları aşısız grupta (%26.6), tek doz aşı olanlarda (%26.6)
ve tam aşılılarda ise (%35) olarak saptandı. Covid-19 enfeksiyonu geçiren ve geçirmeyen
hastaların hormon parametreleri, over rezervi, embriyo kalitesi ve gebelik oranları arasında
fark saptanmadı. Covid-19 geçiren hastalarda Grade 1 embriyo ve gebelik oranları sırasıyla
%81,8 ve %9.1 olarak saptanırken enfeksiyon geçirmeyenlerde bu oran %68.5 ve %31.5
olarak saptandı.

Açıklanmayan infertilite nedeniyle IVF tedavisi başlanan hastalarda, Covid-19 enfeksiyonu
geçiren veya aşı ile bağışıklanan grup bağışık olmayan grupla karşılaştırıldığında IVF siklus
karakteristikleri, toplanan oosit sayıları, matür oosit sayıları, oosit fertilizasyon oranları,
embriyo kalitesi ve gebelik oranları benzer bulunmuştur. Hasta sayısı az olmakla birlikte geçirilmiş Covid-19 enfeksiyonun ve aşının IVF tedavisi üzerine olumsuz bir etkisi saptanmamıştır.(BSHA)

Shell download cami halısı cami halısı cami halısı hack forum hack forumu hack forum gaziantep escort gaziantep escort cep bahis
hack forum forum bahis onwin fethiye escort bursa escort infoisrael.net casino siteleri deneme bonusu veren siteler meritking meritking izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort slot siteleri Casibom deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler hack forum hack forum hack forum hack forum hack forum warez script hacking forum loca forum